Chị nói cho chú biết

Tháng Ba 15, 2022

thơ ca cười: chị nói cho chú biết của Thủ Tướng Đức dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc

Chị đây hơn tuổi chú

Thủ tướng mấy nhiệm kì

Dân Đức bầu cho chị

Còn chú, đảng bầu hi.

 

Chị nói cho mà biết

Đừng đực mặt thế kia

Đừng giả câm giả điếc

Chơi bẩn, chú nhất nhì.

 

Chú một vừa hai phải

Đừng ức hiếp láng giềng

Hàng xóm của nhà chú

Xem đi, có ai thương?

 

Từ Nhật, Hàn, Ấn Độ

Mianma, Việt Nam

Chú xỏ mũi vào cả

Cướp mãi chẳng rầy rà.

 

Đừng hòng qua mặt chị

Chú bày trò khoan dầu

Hơn ai hết chú biết

Còn lâu mới có màu.

 

Chú biết vùng biển ấy

Vừa sâu lại bão nhiều

Vốn bỏ ra một chuc

Thu về vài đồng bèo.

Dầu, chú chơi đòn gió

Cái mà chú muốn là

Ép Việt Nam thế yếu

Bắt họ thần phục mà.

 

Bởi thế chị nói thật

Chú hơi bị ngu nhiều

Chú đẩy Việt Nam chạy

Như Nhật, Đài Mỹ theo.

 

Thế là chuốc lấy hoạ

Cả cửa ngõ Biển Đông

Đều bạn của Mỹ cả

Chú thành nằm trong chuồng.

 

Đừng chủ quan mãi nhé

Đừng khinh thường họ nghèo

Tung hết lực ra đánh

Thế nhà để ai coi?

 

Khôn hồn chơi cho đẹp

“Bốn tốt” họ để yên

“Mười sáu chữ” họ giữ

Với họ, vẫn hoà bình.

 

Đài Loan, hỏi bố chú

Hơn sáu mươi năm rồi

Từ hồi chú chưa đẻ

Trung quốc dám sờ đuôi?


appnetmedia