Cho chắc ăn..

Tháng Ba 15, 2022

 


Trong phòng mạch, cụ gìa khai bệnh:
– Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn , nói trước quên sau!
Bác sĩ :
– Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi.


appnetmedia