Chuyện Computer

Tháng Ba 15, 2022

Điện thoại reo ở trung tâm hỗ trợ khách hàng:

– Máy tính của tôi bị treo!
– Hãy khởi động lại.
– Bằng cách nào?
– Nhấn tổ hợp nút Ctrl + Alt + Delete!
– Không có chuyển biến gì cả.
– Vậy thì nhấn nút reset, 10 phút sau hãy gọi lại!

Sau 10 phút, chuông điện thoại lại reo:
– Vẫn chưa thấy gì!
– Thế đã nhấn nút reset chưa?
– Rồi.
– Sao nữa?
– Tôi vẫn đang giữ nó đây, mỏi tay quá!
–  Surprised


appnetmedia