Họa sĩ nghèo

Tháng Ba 15, 2022

Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh.
– Bé Mi: Tội nghiệp chú quá.
– Họa sĩ: Sao vậy?
– Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ , tội quá!
– Họa sĩ: ??!!


appnetmedia