Cấm hút thuốc

Tháng Ba 15, 2022

– Vợ cậu có cấm cậu hút thuốc lá ở nhà không?

– Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.

– Hút ngoài đường thì liên quan gì đến cô ấy chứ.

– Cô ấy bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.


appnetmedia