Đi xem pháo hoa ở đâu?

Tháng Ba 15, 2022

Ngày mùng 2/9, cô con gái hỏi bố
– Bố ơi thế bố định đi xem pháo hoa ở đâu ?
– Bố tả lời: Xem ở trên trời chứ ở đâu con!!


appnetmedia