Ánh sáng hay âm thanh?

Tháng Ba 15, 2022

Thí sinh đầu đi vô. Ông thầy hỏi:

– “Cái nào nhanh hơn, ánh sáng hoặc âm thanh ?”

– Đáp: “Tất nhiên là âm thanh !”

– Hỏi: “Căn cứ vào đâu ?”

– Đáp: “Khi em bật ti-vi lên… trước tiên em nghe được tiếng… sau đó mới thấy hình.”

– Thầy: “Rớt. Mời thí sinh kế tiếp.”

– Thí sinh kế đi vô và cũng bị hỏi y chang như vậy.

– Đáp: “Dĩ nhiên là ánh sáng!”

– Thầy (cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời): “Em có thể giải thích tại sao không?”

– Đáp: “Khi em bật ra-đi-ô… em thấy cái đèn đi-ốt cháy sáng lên trước… sau đó mới nghe âm thanh.”

– Thầy: “ĐI RA! Rớt! Kêu thí sinh cuối vô!”

– Lần này thầy giáo moi ra đèn pin và cái còi. Trước mặt học trò ông ta bật đèn và bấm còi cùng một lúc.

– Hỏi: “Em nhận được cái gì trước: ánh sáng hoặc âm thanh?”

– Đáp: “Ánh sáng.”

– Hỏi: “Tại sao?”

– Đáp: “Dễ ợt! Đôi mắt con người nằm trước hai lỗ tai”


appnetmedia