Chào hỏi

Tháng Ba 15, 2022

– Cô: em muốn nói lời chào hỏi thì em nói gì trước?
– Tèo: Thưa cô, là chào bạn ạ!
– Cô: Rồi tiếp theo là gì?
– Tèo: là bấm Enter


appnetmedia