Đây là cái gì?

Tháng Ba 15, 2022

Cô giáo dùng ngón tay trỏ chỉ trên bản đồ một điểm rồi hỏi:

– Đây là cái gì?

– Trò: Thưa cô, đấy là ngón trỏ của cô ạ…


appnetmedia