Đứng nhất

Tháng Ba 15, 2022

– Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp
– Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả ?
– Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
– Bố: Sao cơ ??!


appnetmedia