Không chép hết

Tháng Ba 15, 2022

Trong giờ trả bài kiểm tra , thầy giáo nói với Hoa
– Thầy : Hoa, em đã chép bài của Hằng phải không?
– Hoa (đỏ mặt, đứng dậy): Dạ, em có chép nhưng không phải chép hết ạ.
– Thầy: thế chỗ nào em không chép ?
– Hoa: Dạ tên bạn ấy em không chép ạ.
– Thầy: ???


appnetmedia