Kiểm tra đúng kiểu mới được

Tháng Ba 15, 2022

– Thầy: Nam, lên trả bài!
– Nam: Thưa thầy, em không thuộc bài ạ!
– Thầy: Tại sao vậy?
– Nam: Dạ, tại hôm nay thầy dặn kiểm tra giấy mà.
– Thầy: Trời…


appnetmedia