Liên tưởng

Tháng Ba 15, 2022

Trong giờ địa lý
– Cô: Em hãy cho biết Cát Bà là 1 nơi như thế nào? Minh, em hãy trả lời!
– Minh (đang mơ màng): Dạ, thưa cô, đó là 1 nơi có nhiều cát và toàn người già sinh sống ạ!
– Cô: !?!


appnetmedia