Môi trường chân không

Tháng Ba 15, 2022

Đang giảng bài, thấy Tèo say sưa nói chuyện, cô giáo gọi.
– Cô giáo: Tèo, em hãy cho cô biết cô đang giảng bài gì?
– Tèo: Dạ, cô giảng bài về môi không.
Cô giáo: Thế, môi trường chân không là gì?
– Tèo: Thưa cô, môi trường chân không là môi trường không có dép ạ!
– Cô giáo : (té xỉu)


appnetmedia