Sáng ý

Tháng Ba 15, 2022

– Thầy: Hôm qua giờ vẽ , sao em chỉ nộp giấy trắng hả ?
– Trò : Em vẽ đấy chứ ạ. Nhưng chủ đề của em là “sữa tươi nguyên chất mà thầy!”
– Thầy: xỉu.


appnetmedia