Dự báo thời tiết

Tháng Ba 15, 2022

Hai nhà chiêm tinh nói chuyện với nhau:

– Mùa hè năm nay đẹp nhỉ!

– Ừ, giống như mùa hè năm 2020 vậy.


appnetmedia