Kem

Tháng Ba 15, 2022

– Quỷnh: Mắm , hôm nay Quỷnh sẽ chiêu đãi Mắm 1 buổi kem tha hồ
– Mắm: Trời! Hôm nay nhiều tiền thế nhỉ!
– Quỷnh: Kem P/S đấy. Tha hồ mà đánh nhé!
– Mắm: Hả!!!


appnetmedia