Nghiệm thu cầu mới…

Tháng Ba 15, 2022

 

Hai kỹ sư giao thông nói chuyện với nhau:
=- cậu có biết cách nghiệm thu cầu mới nhất không?=- cách nào thế?
– Cậu có biết cách nghiệm thu cầu mới nhất không?
– Cách nào thế?
– Sau khi xây xong cầu, dồn hết các bà mẹ vợ lên khiêu vũ trên đó. Nếu cầu không sập thì là cầu tốt, còn sập thì là cầu tuyệt vời!


appnetmedia