Ngoan

Tháng Ba 15, 2022

– Tí : Tèo này! Con em tao ngoan ghê, tao mắng nó mà nó ko cãi lại đâu!
– Tèo (ngưỡng mộ): Thích thật chẳng bù cho con em tao.
– Tí (tự hào): Dĩ nhiên rồi, vì em tao đâu có biết nói!
– Tèo: (từ từ xỉu)!!!


appnetmedia