Vác mãi nó mỏi.

Tháng Ba 15, 2022

 

Có anh lính sắp đi thú xa, tính hay ghen lại gặp chị vợ lẳng lơ. Anh nghĩ ra một kế để đánh dấu vợ, anh vẽ ở đùi vợ một người lính bồng súng.  Chồng vừa đi khỏi, vợ liền rước nhân tìnhh về hú hí. Xong rồi, thằng nhân tình lại vẽ lại cái hình người lính vác súng.  Anh chồng về thấy đùi vợ vẫn nguyên dấu, thú lắm, nhưng lại bỗng tái mặt hỏi vợ:
– Sao lúc đi, tao vẽ người lính bồng súng bên tay phải?

Chị vợ toét miệng ra cười:

– Thì vác bên phải mãi nó mỏi, nên nó đổi sang vai trái chứ sao!


appnetmedia