Không phải dân địa phương

Tháng Ba 15, 2022

Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia:

– Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?

– Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.


appnetmedia