Đi tìm bác sỹ

Tháng Ba 15, 2022

Một bác sĩ đang khám bệnh cho cậu bé con muốn xoa dịu cho cậu bé đừng sợ nên vừa trò chuyện vừa thao tác: “Này bé Kizi, bé có biết chúng ta phải làm sao để được lên thiên đường không?”

– Phải qua đời trước đã thì mới được lên thiên đường ạ!

Bác sĩ giật mình hỏi tiếp: 

– Đúng là vậy, nhưng trước khi chưa qua đời mình phải làm gì?

– Phải đi tìm bác sĩ ạ!


appnetmedia