Tình trạng khỏe mạnh

Tháng Ba 15, 2022

Một bệnh nhân sắp chết, bác sĩ liền trấn an anh ta:

– Huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ….

– Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.


appnetmedia