Vỗ tay

Tháng Ba 15, 2022

Tác giả kịch bản khoe với bạn:

– Cậu biết không, khi màn hạ xuống, tất cả khán giả vỗ tay vang dội nhé.

– Thế trên tấm màn vẽ gì?

– HẾT PHIM


appnetmedia