Virus đến từ đâu?

Tháng Ba 15, 2022

Máy vi tính hỏi virus: “Cậu từ đâu đến đây thế?”.
– Thế cậu ở đâu ra?
– Tớ đến từ USA.
– Vậy tớ là hàng xóm của cậu rồi. Tớ đến từ… USB.
!!!


appnetmedia