Vì sao phải đứng?

Tháng Ba 15, 2022

– Tại sao những người chỉ huy thường đứng khi đi thuyền?

– Vì nếu ngồi xuống, ông ta sẽ phải chèo như những người khác.


appnetmedia