Bí quyết học toán

Tháng Ba 15, 2022

Bạn A bảo bạn B: Cậu muốn có “bí quyết” học toán nhớ lâu không ?
– B: Làm cách nào , chỉ cho mình với .
– A: Dễ thôi ! Cậu chịu khó “sưu tầm” là được
– B: Sưu tầm thế nào ?
– A: Phải tìm vật thật, ví dụ: Hình tròn thì tìm: cam, nho, bưởi, táo…, còn hình vuông, hình chữ nhật thì tìm: Bánh trung thu, kẹo cao su…Các thứ ấy luôn để bên mình mọi lúc mọi nơi thì cậu sẽ nhớ lâu thôi .
– B: Ồ! Hay thật! Thế còn đọan thẳng chắc phải nhờ đến “roi mây” của bố mẹ và “thước kẻ” của cô giáo để nhớ lâu phải hông nè?


appnetmedia