Bó tay

Tháng Ba 15, 2022

– Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy!
– Hạnh: Đề toán khó đến thế ư?
– Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.


appnetmedia