Đều phải đến

Tháng Ba 15, 2022

Buổi trưa đi học về , cậu bé vui vẻ nói với ba:
– Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm qua.
– Sao lại là ba? Ba có đi học đâu?
– Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ.


appnetmedia