Hoạt động về đêm

Tháng Ba 15, 2022

– Cô giáo: Bo, em hãy cho cô biết con gì hoạt động về đêm?
– Bo: Thưa cô, con ma ạ!
– Cô giáo: ??!


appnetmedia