Trễ vì tai nạn

Tháng Ba 15, 2022

– Cô giáo : Tại sao em đi trễ!
– Trò: Thưa cô , tại tai nạn giao thông.
– Cô giáo: Em có bị gì không
– Trò: Dạ…đâu có ạ! Em đứng coi mà cô.
– Cô giáo: Hm


appnetmedia