Tại sao lại phải bơi?

Tháng Ba 15, 2022

– Anh muốn tình nguyện gia nhập hải quân à?

– Đúng vậy, thưa đô đốc.

– Tốt thôi, anh có biết bơi không?

– Tại sao phải bơi ạ? Chẳng lẽ chỗ các ngài không có tàu à?


appnetmedia