Đồ nào tốt hơn?

Tháng Ba 15, 2022

 

Cháu hỏi ông nội:
– Ông ơi, đồ ngoại và đồ nội, đồ nào tốt hơn ạ?
– Đồ ngoại tốt hơn cháu ạ!
Mấy ngày sau, cậu bé nói với mẹ:
– Mẹ ơi, mai bảo ông ngoại đi họp cho con nhé!
– Sao lại ngoại?
– Vì… đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà!
– !!!


appnetmedia