Sơ cứu

Tháng Ba 15, 2022

Trung tâm cấp cứu nhận được một cú điện thoại:
– Alô! cho một xe cáp cứu đến ngay khách sạn H, tại bàn tính tiền có một khách hàng bị ngất!
– Bác sĩ trực trả lời: À,ca này thường gặp thôi! Trong lúc đợi hãy làm những động tác sơ cứa sau:
– Bước 1: Gỡ ngay hoá đơn tính tiền ra khỏi tay khách hàng.
– Bước 2: Đặt khách hàng yên tĩnh trong một phòng hạng 3.
– Bước 3: Dùng tấm biển đại hạ giá đặt trước mặt khách hàng.


appnetmedia