Nhắm mắt nhìn thế nào?

Tháng Ba 15, 2022

Trong giờ, TVH và TĐ đang ngồi buôn
– TĐ: Này, ko biết lúc nhắm mắt, nhìn mặt mình như thế nào nhỉ?
– TVH: Ngốc thế. Mở mắt ra mà nhìn.
– TĐ (lộn ruột): !?!


appnetmedia