Tưởng bở

Tháng Ba 15, 2022

Đang trên đường, cận thị đuổi theo sáng mắt.
– CT (Vỗ vai): Này, hình như
em gái ông nó thinh thích tôi hay sao ấy. Hôm qua nó cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm
khăn vẫy tôi mãi.
– SM: Thế nó cầm khăn màu gì?
– CT: Màu đen
– SM:
Tốt, cuối cùng thì nó cũng chịu lau cửa sổ.
– CT: Ủa…trời!!!


appnetmedia