Viettel : Chắp cánh một cuộc tình

Tháng Ba 15, 2022

Điện thoại rung…

+ Chào A iu!
– Chào E! (tin nhắn không gửi được)
+ Ơ… A đâu rồi
– A đây mà (tin nhắn không gửi được)
+ Này! Định bơ nhau đấy à?
– Ơ, A vẫn đag nt cho E mà (tin nhắn không gửi được)

+ Khinh nhau vừa thôi việc gì fải thế! Chia tay đi !!!
– Ơ, đm con điên, nghỉ mie mey` đi bực cả mình (TIN NHẮN GỬI THÀNH CÔNG)

>>> VIETTEL:  Chắp cánh 1 cuộc tình


appnetmedia