Xe gắn máy ba thì..

Tháng Ba 15, 2022

– Hôm đám cưới, ông già vợ cho vợ chồng mày cái gì?
– Chỉ có chiếc xe gắn máy 3 thì thôi.
– Sướng thật! Nhưng xe gì mà lại…. 3 thì?
– Thì đây: Đề thì không nạp, đạp thì không nổ, đổ thì không dựng dậy nổi.


appnetmedia