Chưa chi đã đau

Tháng Ba 15, 2022

Y tá chuẩn bị tiêm thuốc, chợt bệnh nhân kêu toáng lên:

– Á… Á! Đau quá!

– Ông này hay nhỉ? Tôi đã tiêm đâu mà ông kêu ầm lên thế!

– Chân! Chân! Gót giày của cô đâm thủng chân tôi rồi!


appnetmedia