Có phải bác sĩ không?

Tháng Ba 15, 2022

– Tí: Mẹ ơi! Cô Thư là bác sĩ hả mẹ?
– Mẹ: Không! Nhưng con hỏi để làm gì?
– Tí: Dạ! Vì hôm trước con trèo lên cây ổi nhà cô ấy, cô ấy bảo “gan cháu to đấy”
– Mẹ: ???


appnetmedia