Tự mình làm hỏng

Tháng Ba 15, 2022

Nha sĩ hỏi đồng nghiệp:

– Thế nào, ông đã đòi được tiền công làm bộ răng giả cho thằng cha hôm nọ chưa?

– À, hôm tôi đến đòi tiền thì cái hàm dưới lại rơi đâu mất, thế là hắn quỵt luôn.

– Sao thế được, rơi mất là việc của khách, ông đâu phải chịu trách nhiệm!

– Nhưng lúc xô xát, chính tôi đã làm nó bay mất khỏi miệng hắn!


appnetmedia